systemisch werk familieopstellingen bert hellinger

Oorsprong

De oorsprong van het Systemisch Werk ligt bij Bert Hellinger. Hellinger onderzocht de kenmerken van systemen en ontwikkelde een methode om hiermee te werken en oorzaken inzichtelijk te maken. Hij ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families: familieopstellingen, later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Hellinger ontdekte dat er algemene regels voor systemen zijn. Iedereen heeft bijvoorbeeld een eigen plek. Op het moment dat leden van het systeem niet de plek hebben waar ze ‘horen’, ontstaan verstrikkingen. Een verstrikking is een verwikkeling in een systeem die belemmerend werkt. Het zichtbaar maken van een verstrikking geeft de mogelijkheid hierin verandering te brengen. De plek in het systeem is essentieel. Het vinden en innemen van de eigen juiste plek wijzigt oude remmende patronen, maakt het mogelijk verstrikkingen op te heffen en stelt je instaat jouw plek in het leven te nemen.

Wat is systemisch werk?

De mens is een sociaal wezen en we zijn vanaf onze conceptie onderdeel van verschillende groepen of systemen. Eerst je gezin, dan de rest van je familie, school, studie, werk, vrienden, sportverenigingen enzovoorts. Binnen al deze systemen zijn bepaalde ongeschreven regels: Waar praten we wel en niet over, welk gedrag is ok en welke niet, wie is de leider, wie geeft en wie ontvangt meer? Systemen werken het best als er aan de ‘regels’ wordt voldaan en bij Systemisch Werk kijken we naar waar dit niet gebeurd.

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in het systeem waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen. Deze patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen zoals je relatie of je werk. Met familieopstellingen kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken en helen.

Systemisch werk en Singlescoaching

In het systeem is er ook een plek voor je partner, ruimtelijk gezien links of rechts van je. Bij mensen die moeilijk een relatie vinden is die plek vaak bezet. Hoe veel je er ook voor doet, er is geen plek voor nieuwe liefde, want er staat stiekem al iemand op die plek! Dit kan een oude liefde zijn of iemand anders. Door te doorzien waarom diegene nog op die plek staat en hem/haar liefdevol plaats te laten maken maak je de weg weer vrij voor een nieuwe liefde.

Hoe werkt een opstelling?

Vraagsteller: De persoon om wie de opstelling draait.
Representant: Deelnemers die als stand-in gevraagd worden voor verschillende rollen in de opstelling van de vraagsteller.

Een opstelling begint met een vraagsteller en zijn vraag. De begeleider besluit samen met de vraagsteller wie uit zijn gezin van herkomst wordt opgesteld, met mogelijke toevoegingen als: De potentiële partner, de stagnatie, seksualiteit of het hart. De vraagsteller kiest intuïtief een representant voor elke rol. Hij zet ze neer in de ruimte en daardoor ontstaat een representatie van het innerlijke beeld van de vraagsteller.

Onverklaarbaar als het is, gaan de representanten dingen ervaren die passen bij de persoon die ze representeren. Zo krijgt de vraagsteller helderheid over de huidige situatie. Door verschillende interventies kan de begeleider weer beweging in het systeem krijgen en blokkades en stagnaties doorbreken.

Opleiding

Ik heb in 2015 de opleiding tot begeleider van familieopstellingen gevolgd bij Phoenix Opleidingen en ik geef twee keer per maand opstellingsmiddagen.